+ پاسخ سوالات متداول...
  • این سفرها، سفرهای بازگشتی یا رفت خالی هستند که بصورت تا 50% تخفیف دار در اینجا در اختیار متقاضیان قرار میگیرند.
  • تا زمانی که پس از تماس، رزرو و پرداخت بیعانه صورت نگرفته باشد، رزرو شما قطعی محسوب نمی گردد.
  • مبلغ بیعانه جهت رزرو سفر، تابع مقررات همسفر تاکسی است. که میتوانید در منوی اصلی سایت www.hamsafartaxi.com مطالعه نمائید.
  • کلیه سرویس ها با راننده های معتمد همسفرتاکسی ارائه میگردند و جای هیچ گونه نگرانی امنیتی وجود ندارد.
  • حرکت در زمانی خارج از بازه اعلام شده در هر سفر، ممکن است با افزایش هزینه، امکان پذیر باشد. این موضوع در تماس با اپراتور قابل بررسی است.
  • در صورتیکه مسیر شما بخشی از مسیر اصلی اعلام شده است، امکان کاهش نرخ متناسب با طول مسیر شما وجود دارد.
  • با توجه به اینکه مبلغ اعلام شده در سفرها، حداقل میزان قابل قبول راننده آن است، لطفا جهت تسریع در کارهای شرکت، تقاضای تخفیف بیشتر نفرمائید.

در این لحظه هیچ سفر با تخفیفی وجود نداردبعدا مجددا چک بفرمائید


یا در سامانه اصلی سرویس دربستی عادی درخواست نمائید

درخواست سفر دربستی