جذب همکار راننده
 
مبدا سفر خود را مشخص نمائید
menu
مبدا سفر خود را مشخص نمائید
HamsafarTaxiMyLocation
شروع کنید
توجه: با توجه محدودیت های کرونایی، در بسیاری از شهرها تنها سرویس های VIP و گاهاً سرویس های ویژه در دسترس هستند. جهت اطلاعات بیشتر وارد مراحل رزرو شوید.
درخواست اجاره ون دربستی